serveis > emmagatzematge
Emmagatzematge segons el tipus de mercaderies:

     > En rack
     > En bloc, pila americana
     > Cantilever
     > Dinàmiques en picking

- Àrees reservades.
- Bloquejos selectius i zonals d'ubicacions, tant a l'entrada com a la sortida.
- Inventaris selectius, rotatius, etc.
- Control d'estocs.
- Traçabilitat des de la recepció del producte i ocupació històrica de cada ubicació.
- Control informàtic complet del mapa d'ubicacions.
- Optimització d'espais.
- Els nostres magatzems disposen d'autorització sanitària a nivell nacional núm.   RISPAC 400, 26815/B.

CAST  |  CAT  |  ENG